• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:31

    Άρθρο 12 –Παράγραφος 1- Υποπαράγραφος δ Προτείνεται να βγει η (ΥΠΑ- Δ16) Ένας από τους βασικότερους λόγους των μεγάλων καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις υδατοδρομίων είναι η εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών για γνωμοδοτήσεις που αναπόφευκτα αυξάνουν τη γραφειοκρατία. Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με το Άρθρο 12, παρ.1,δ)του σχεδίου Νόμου, κάθε υδατοδρόμιο (ως αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, που είναι η επίσημη ονομασία του) ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αερολιμένων (Δ3) της ΥΠΑ. Επίσης τα θέματα ασφαλείας του υδατοδρομίου ανήκουν στην Διεύθυνση Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Δ15). Η (ΥΠΑ-Δ16) δεν έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εγχειρίδια του Υδατοδρομίου. Η προσθήκη αυτή θα αυξήσει τους χρόνους έγκρισης των εγχειριδίων.