• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Sales Expert' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 10:16

    Άρθρο 23, Θα πρέπει να αναφερθούν οι οικείες Διευθύνσεις που θα καθορίσουν την ύλη εκπαίδευσης του προσωπικού. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα καθώς αν δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κανένα Υδατοδρόμιο.