• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:46

    Άρθρο 6 - Προϋποθέσεις κατόχου άδειας υδατοδρομίου Σχετικά με την αδειοδότηση υδατοδρομίων σε λίμνες που εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000, οι άδειες θα πρέπει να χορηγούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. [παράγραφος (1)]