• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:00

    Άρθρο 10 – Αίτηση για χορήγηση «Άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υδατοδρομίου» Στις περιπτώσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου σε περιοχή του δικτύου Φύση 2000 το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Υδατοδρομίου να εγκρίνεται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. [παρ. (2)]