• Σχόλιο του χρήστη 'Εταιρία Προστασίας Πρεσπών' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 11:38

    Άρθρο 26 – Κυρώσεις Θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις και στις περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις περιπτώσεις υδατοδρομίων σε λίμνες του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Φύση 2000 [(παρ. 1)]