• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:47

    (αρθρο 12 παρ. 1γ) Ομοίως όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα (για άρθρο 8 παρ. 1θ) Στη περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης της λίμνης ποιος αποφασίζει για την παραχώρηση της λίμνης σε τμήματα με καθαρά υδατικό στοιχείο;