• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:34

    (αρθρο 12 παρ. 1ε) Υπάρχει υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξέταση του σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης και σε περίπτωση υδατοδρομιου σε λίμνη;