• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Ασσαριώτης' | 9 Σεπτεμβρίου 2016, 12:40

    Τα εγχειρίδια να συντάσονται από άτομα σχετικά με τον αεροπορικό χώρο έτσι ώστε σε περίπτωση διορθώσεων/διαβουλεύσεων να υπάρχει και η ανάλογη σοβαρότητα καισυνεννόηση με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.