• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 2 Οκτωβρίου 2016, 08:49

    Θα πρέπει κάποια στιγμη στον σχεδιασμοί και στο κόστος ενός έργου να συνπεριληφθεί η συντήρηση του άεργου . Ο τακτικός έλεγχος και η απαρετητη συντήρηση αίνος έργου συντελεί στην καλή λειτουργιά και αυξάνει τον κύκλο ζωής αίνος έργου. Οι διαγωνισμοί των έργων θα πρέπει να διαχωριστούν σε δυο τομείς στον τομέα της κατασκευής και των τομέα των προμηθειών , διασφαλίζοντας την ποιότητα κατασκευές για τον κάθε τομία ,κατανέμοντας τις ευθηνες και διασφαλίζοντας καλύτερη αναλογία ποιότητας - τιμής,και διαφάνειας των εσόδων.