• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 3 Οκτωβρίου 2016, 16:37

    Καλησπέρα, με το Άρθρο 19 όλες οι Υπηρεσίες-Τομείς Σεισμοπλήκτων της χώρας θα υπάγονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με εξαίρεση τον Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών (ΤΑΣ Αχαρνών) που θα συνεχίσει να υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Προκαλεί έκπληξη γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Σε κάθε περίπτωση, κατά την κρίση μου, θα πρέπει ο ΤΑΣ Αχαρνών να συμπεριληφθεί και αυτός στο Άρθρο 19 και να μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., προκειμένου όλες οι Υπηρεσίες-Τομείς Σεισμοπλήκτων της χώρας (χωρίς εξαιρέσεις) να υπάγονται σε ένα Υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν και κυρίως να υπάρχει κοινή αντισεισμική πολιτική για τα σεισμόπληκτα από ΕΝΑ υπουργείο.