• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη' | 3 Οκτωβρίου 2016, 22:30

    Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Α΄216), που αναφέρεται παραπάνω, οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων υπήχθησαν διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν και λειτούργησαν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, εξακολουθώντας να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες. Η ρύθμιση αυτή παρουσιάζει δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των σεισμόπληκτων πολιτών. Το παρόν άρθρο 19 έρχεται να διορθώσει το κενό που δημιουργήθηκε και να ενοποιήσει τους Τομείς. Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαρνών, που υπήχθη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και δεν αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, πρέπει να ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, δημιουργώντας έτσι μια ενιαία αντισεισμική πολιτική για την χώρα, σε ΈΝΑ υπουργείο που θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να συντονίζει τους υπαλλήλους.