• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Τ.' | 10 Οκτωβρίου 2016, 12:42

    Όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές αλλά και όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, η μεταφορά των Υπηρεσιών αποκατάστασης πληγέντων από φυσικές καταστροφές στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ήταν τεράστιο λάθος. Ειδικά για την Υ.Α.Σ.Β.Ε. που έχει χωρική αρμοδιότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα (από τη Λαμία μέχρι την Καστοριά και τον Έβρο)και όχι περιορισμένη σε Κεντρική Μακεδονία-Θράκη, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Με τη λειτουργία πλέον τριών Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υποδομών, με σαφείς χωρικές αρμοδιότητες και οι οποίες θα υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, λύνονται όλα τα θέματα γραφειοκρατίας και αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και επιταχύνεται το έργο της αποκατάστασης των πληγέντων.Επίσης οι κατά τόπους Τομείς και Γραφεία πρέπει (όπως προβλέπεται και στο Ν.867/79) να υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Υ.Α.Σ.Β.Ε., Υ.Α.Σ.Δ.Ε.)