• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 12 Οκτωβρίου 2016, 21:14

    Θα πρέπει να εξεταστεί η ενοποίηση των ΚΗΣΠΑΤΕ, ΣΥΛΕΙΣΥ,ΚΗΣΑ καθώς αφορούν έργο από την έναρξη μέχρι του πέρατος της λειτουργίας του ενώ το ΚΗΣΑ αφορά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της αδειοδότησης προ της κατασκευής, αλλά θα μπορούσε με την πρόταση ενοποίησης να αφορά στην αδειοδοτική κατάστασή του δομήματος καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του. Στην παράγραφο 1. διατυπώνεται με σαφήνεια ότι στο ΣΥΛΕΙΣΥ δεν καταγράφονται τα στοιχεία των κατασκευών που εγγράφονται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα του κτηρίου και είναι προφανής η εξαίρεση καθώς τα στοιχεία του ενός Μητρώου εμπεριέχονται και στο άλλο Μητρώο. Προτείνεται τα δύο Υπουργεία να συνεννοηθούν - συνεργαστούν και να ενοποιήσουν τις δυο βάσεις δεδομένων, διότι όπως είναι αυτονόητο αυτό θα ήταν χρήσιμο για τον πολίτη, για την Δημόσια Διοίκηση και κυρίως για την λογική. Επειδή ένα νομικό κείμενο οφείλει να είναι σαφές στην παράγραφο 3. θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη "...υπολογισμοί..." ή να γίνει σαφής αναφορά - επεξήγηση των απαιτούμενων υπολογισμών.