• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 12 Οκτωβρίου 2016, 23:40

    Δεν γίνεται κατανοητή η απαίτηση γνώσης της εμπειρίας, της στελέχωσης, της τεχνικής ικανότητας και οι λοιπές προυποθέσεις της ομάδας μελέτης για την εκπόνηση προμελετης και μάλιστα στον ετήσιο προγραμματισμό έργων ανά υπουργείο. Πιστεύεται ότι η καταγραφή των προς προκήρυξη μελετών και της αξίας αυτών είναι επαρκή στοιχεία για τον ετήσιο χρονοπρογραμματισμό.