• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 12 Οκτωβρίου 2016, 23:58

    Προτείνεται ο Φορέας Διεθνών Διαιτησιών να λειτουργεί στο ΤΕΕ ή στη ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο ορισμός των διαιτητών αποτελεί συλλογική αρμοδιότητα.