• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ' | 14 Οκτωβρίου 2016, 12:28

    Με τον παρόν Νόμο δεν προβλέπεται τίποτα για το ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ που εξυπηρετεί όλη την Αττική. Μέρος του αρχείου που χειρίζεται το προσωπικό ανήκει σε άλλη Υπηρεσία (ΔΑΕΦΚ), όπως και οι αποφάσεις για θέματα που αφορούν το ΤΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ εκδίδονται από άλλη Υπηρεσία(ΔΑΕΦΚ).Πόσο λειτουργικό και αποτελεσματικό για τους πολίτες είναι δυο υπουργεία με την ίδια αρμοδιότητα? Μήπως υπάρχει άγνοια της κατάστασης?