• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΡΙΑ' | 14 Οκτωβρίου 2016, 15:50

    Τι έγινε;;; Κύριε Υπουργέ;;; Ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων(Τ.Α.Σ.)ΑΧΑΡΝΩΝ πάλι εκτός του Υπουργείου σας;;;; Γνωρίζουμε ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, οι υπάλληλοι του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, μέσα από μια κίνηση απελπισίας στην προσπάθεια να πιαστούν τα νούμερα, οι αριθμοί!!! Κύριε Υπουργέ; Και σήμερα δεν βγαίνουν τα νούμερα (με την επανένταξη του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στο Υπουργείο σας);;; Μήπως δεν γνωρίζετε ότι: 1)ο Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ χειρίζεται αδιάκοπα ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ το τεράστιο έργο της αποκατάστασης των πληγέντων από το σεισμό της 7.9.1999 που έπληξε τον Νομό Αττικής καθώς και άλλων συμβάντων στους Νομούς Ευβοίας και Βοιωτίας; 2)ένα μέρος του αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται σήμερα ο Τομέας,στεγάζεται στον Τομέα (δηλαδή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) και το υπόλοιπο εξίσου μεγάλο σε όγκο στεγάζεται σε χώρο του Υπουργείου σας; 3)ο Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στελεχώνεται από υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, από το 1999 μέχρι σήμερα,στην αντιμετώπιση και αποκατάσταση των επιπτώσεων από κάθε ακραίο φυσικό φαινόμενο; 4)η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. που είναι η κεντρική δομή, εξακολουθεί να έχει την εποπτεία του Τομέα (ΦΕΚ 10Β΄/8.1.2014) που υποδηλώνει ότι είναι Υπηρεσίες άμεσα συνδεδεμένες και επιτελούν κοινό και αλληλοεξαρτώμενο έργο; Και το γεγονός πως οι δύο αυτές Υπηρεσίες οργανικά ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία επιφέρει κάποιες φορές προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Τομέα με αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια των ενδιαφερομένων πολιτών.... Κύριε Υπουργέ; Ας μην οδηγούμαστε σε μεγαλύτερα λάθη και αδικίες...γι' αυτό θα εκτιμούσαμε αν εξετάζατε μεταξύ των άλλων, την αυτοδίκαιη μεταφορά-μετάταξη ΚΑΙ του Τ.Α.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.