• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.' | 15 Οκτωβρίου 2016, 08:44

    Άρθρο 6. Σύνταξη Προϋπολογισμού Έργων. Είναι θετική η πρόβλεψη για ενιαίο (μοναδικό) προϋπολογισμό για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο. Ο τεμαχισμός των προϋπολογισμών των μελετών και των έργων εξυπηρετούσε συντεχνιακά συμφέροντα και αποτέλεσε την κυριότερη στρέβλωση στο σύστημα παραγωγής των τεχνικών έργων. Όμως: • Η πρόβλεψη δεν μπορεί να ισχύσει αν αφήνεται αλώβητος ο ΚΠΑΜΥ, τα κεφάλαια του οποίου είναι δομημένα με τη λογική τεμαχισμού των έργων ώστε να προκύπτουν αντιστοιχίσεις περιεχομένου μελετών και προϋπολογισμών με ορισμένες ειδικότητες μηχανικών και επιπλέον αντιστοιχίσεις τεμαχίων των έργων με ορισμένους εργολήπτες. Δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό συντηρείται με τις διατάξεις του πρόσφατου ν. 4412/16 και ιδιαίτερα με το Άρθρο 76 αυτού, έχουμε επιφυλάξεις για την ορθή εφαρμογή του Άρθρου 6 και αναμένουμε με ενδιαφέρον προσθήκες που θα τις άρουν. • Κατά την αδειοδότηση ιδιωτικών έργων θεωρούμε ότι απαιτούνται οριστικές μελέτες (και όχι μελέτες εφαρμογής) με τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για λόγους προστασίας του Δημόσιου συμφέροντος και πέραν των προβλεπόμενων μελετών δόμησης είναι οι μελέτες που υλοποιούν τους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΕΠΟ), όπως και τους όρους προστασία του εργασιακού κάθε φορά περιβάλλοντος. Το Άρθρο 6 πρέπει με ευκρίνεια να αναφέρεται στα στοιχεία αυτά. • Σημειώνουμε ότι δεν τίθεται χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή του ΗΛ.ΠΑ.Τ, πράγμα που απομακρύνει για απροσδιόριστο διάστημα την εφαρμογή του Άρθρου.