• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΣΧΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 09:38

    Άρθρο 3. ΣΥΛΕΙΣΥ Είναι πιστεύουμε γνωστές οι διαδικασίες και τα πρότυπα πιστοποίησης και διαπίστευσης, οι βεβαιώσεις CE, οι εγκρίσεις ΑΕΠΟ, οι Κανονισμοί που πρέπει να ισχύουν σε εργασιακούς χώρους τα σχέδια των οικοδομικών αδειών κτλ. Δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο τα στοιχεία αυτά για κάθε τεχνικό έργο να καταχωρούνται σε κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, αντί να είναι πάντοτε διαθέσιμα εντός των φακέλων των κυρίων των έργων προς έλεγχο από αρμόδιους φορείς. Καμία κεντρική παραμετροποίηση όπως προβλέπεται από το Άρθρο, δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, αλλά ούτε είναι δυνατόν να δημοσιοποιούνται εμπιστευτικά στοιχεία, παρά τις όποιες προβλέψεις προστασίας. Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στα Μητρώα, Τεχνικών Επαγγελμάτων αρμοδιότητας της ΓΓ Βιομηχανίας, τα οποία έχουν εγκριθεί από τους θεσμούς στα πλαίσια αξιολόγηση των μνημονιακών υποχρεώσεων.