• Σχόλιο του χρήστη 'Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ' | 17 Οκτωβρίου 2016, 11:10

    Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά το κόστος σύμφωνα με τη προκήρυξη ή την ¨συμβατική αμοιβή¨ ? Εάν αφορά την προκήρυξη τότε απαγορεύεται η έκπτωση πάνω από 25% αφού το απολογιστικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% ?. Με την υποβολή του απολογιστικού κόστους σε ¨επεξεργάσιμη μορφή¨ δεν εξασφαλίζεται η μη επέμβαση τρίτου.