• Θετική η σύσταση του Κ.Η.Σ.Α. στη Γ.Γ.Υ., αλλά αρνητικό το γεγονός ότι μπορεί ο Υπουργός με Υπουργική Απόφαση να εκχωρεί τη λειτουργία, διαχείριση της αδειοδότησης σε φορέα εκτός Υπουργείου, χωρίς να αιτιολογείται για ποιο λόγο χρειάζεται να δοθεί αυτή η αρμοδιότητα των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων εκτός Υπουργείου. Ζητείται απόσυρση της δυνατότητας ανάθεσης σε άλλον φορέα πλην της Γ.Γ.Υ.