• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουέλα Βερνάδου' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:38

    Η κατάρτιση των διαιτητών να γίνεται στα πλαίσια Διεπιστημονικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Εφόσον επιτύχουν να εγγράφονται στο μητρώο διαιτητών. Δεν μπορεί να είναι Aνεξάρτητος Φορέας αν υπάγεται στον Υπουργό! Δεν πρέπει να υπάγεται στον Υπουργό. Να αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή.