• Σχόλιο του χρήστη 'Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.' | 17 Οκτωβρίου 2016, 14:40

    Είναι θετικό όσον αφορά τα δημόσια έργα. Καλώς περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά κτίρια με χρήση (ειδικά κτίρια), αλλά είναι μη λειτουργικό για τα μικρά ιδιωτικά έργα με χρήση (κατοικίες).