• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ' | 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:06

    Κ.Υπουργέ. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος του άρθρου αυτού είναι κυρίως η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των τουριστικών λεωφορείων στην χώρα μας. Θα θέλαμε όμως, να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι περίπου το 70% του συνολικού στόλου βρίσκεται στα χέρια μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, η οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία της επαρχίας (εξαιρουμένων ίσως νησιών και άλλων σημείων παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος) εργάζονται κυρίως με εγχώριο τουρισμό και έλληνες πελάτες. Ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος και οι τιμές της αγοράς μας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους μέσους όρους άλλων χωρών τις Ευρώπης. Με χαμηλές τιμές και υψηλή φορολογία και Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις μας παλεύουν για την επιβίωση. Θα πρέπει λοιπόν το νομοσχέδιο για να επιτύχει το στόχο του να δώσει και τα αντίστοιχα κίνητρα και διευκολύνσεις. Πάνω σε αυτό προτείνουμε: 1. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 30% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 2. Ενίσχυση για την αγορά λεωφορείου 15% της τιμής κτήσης αυτού, αν είναι μεταχειρισμένο και έχει συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 3. Θέση σε κυκλοφορία λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 4. Μείωση του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή του λεωφορείου στο 5% της καθαρής αξίας του για την αγορά αν είναι καινούργιο ή ηλικίας μέχρι οκτώ (8) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 5. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 70% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι τέσσερα έτη (4) από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 6. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 50% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι επτά (7) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 7. Μείωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων, κατά 30% της αρχικής τιμής βάσει αριθμού θέσεων, για λεωφορεία που έχουν συμπληρώσει μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. 8. Κατάργηση ανώτατου ορίου ηλικίας, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες τα τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές των τεχνικών ελέγχων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 9. Αντίστοιχα κίνητρα στις τράπεζες για την χρηματοδότηση των τουριστικών γραφείων προς αγορά νέων λεωφορείων με λογικά επιτόκια και άλλους όρους. Με εκτίμηση, για το Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΒΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ