• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 27 Δεκεμβρίου 2019, 13:13

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Κυρίες – Κύριοι, Έχουμε μια διαρκή παρουσία στό χώρο του λεωφορείου και minibus ήδη από το 1979. Δραστηριοποιούμαστε επιτυχώς στον χώρο του ελαφρώς μεταχειρισμένου λεωφορείου, στην αντιπροσώπευση δύο οίκων του εξωτερικού, προσφέροντας λύσεις σε καινούρια minibus και λεωφορεία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις πολύ σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη διατύπωση των άρθρων 35 και 41 του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών και άλλες διατάξεις» το οποίο έχει τεθεί προς διαβούλευση. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του Σχεδίου Νόμου αφορούν προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α’268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία» και οι διατάξεις του άρθρου 41 ρυθμίσεις για τα τουριστικά λεωφορεία. Επιτρέψτε μου νε ξεκινήσω με την φράση του προέδρου του συνδέσμου τουριστικών λεωφορείων Ν. Τρικάλων . «Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος του άρθρου αυτού είναι κυρίως η μείωση του μέσου όρου ηλικίας του στόλου των τουριστικών λεωφορείων στην χώρα μας. Θα θέλαμε όμως, να ληφθεί υπόψη το γεγονός, ότι περίπου το 70% του συνολικού στόλου βρίσκεται στα χέρια μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, η οποίες δεν διαθέτουν μεγάλη οικονομική δύναμη. Τα περισσότερα τουριστικά γραφεία της επαρχίας (εξαιρουμένων ίσως νησιών και άλλων σημείων παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος) εργάζονται κυρίως με εγχώριο τουρισμό και έλληνες πελάτες. Ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος και οι τιμές της αγοράς μας πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τους μέσους όρους άλλων χωρών τις Ευρώπης. Με χαμηλές τιμές και υψηλή φορολογία και Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις μας παλεύουν για την επιβίωση.» Αυτή είναι μια πραγματική περιγραφή της πλειονότητας της ελληνικής αγοράς λεωφορείων. Με αυτά τα δεδομένα φρονούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επανεξετασθούν οι διατάξεις αυτών των δύο άρθρων του σχεδίου νόμου. Θεωρούμε σωστό μέτρο την θέσπιση ορίου ηλικίας την 15ετία αλλά θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να εξερεθούν για κάποια έτη τα υπάρχοντα ήδη στο χώρο οχήματα. Υπάρχουν στην επικράτεια αρκετά αταξινόμητα οχήματα που είναι μεγαλύτερα των 15 ετών, αλλά σε άψογη λειτουργική κατάσταση. Οχήματα που απευθύνονται σε οικονομικά ασθενέσθερες κατηγορίες μεταφορέων, οι οποίοι συνήθως αναλαμβάνουν και εκτελούν τις φθηνότερες σε κόμιστρο μεταφορές (Μεταφοράς μαθητών - Σχολεία – Μεταφοράς Προσωπικού Εργοστασίων κλπ). Αυτά θα πρέπει να εξερεθούν του νόμου για ένα διάστημα πέντε ετών περίπου για να μπορέσουν να απορροφηθούν από την ελληνική αγορά. Επίσης υπάρχουν πολύ περισσότερα αξιόλογα οχήματα νέας τεχνολογίας και χαμηλών ρύπων κατηγορίας Euro 4, Euro 5 αλλά και Euro 6 ακόμα που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν πληρούν την προυπόθεση της πενταετίας. Άποψή μας είναι ότι κάθε όχημα, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές ρύπων ΕURO 5, μεταχειρισμένο, είναι δηλαδή σύμφωνο με τις τρέχουσες Ευρωπαικές περιβαντολογικές διατάξεις, θα έπρεπε να μπορεί να διατίθεται στην ελληνική αγορά. Θεωρούμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο όριο της πενταετίας θα πρέπει να παραταθεί σε δεκαετία μιάς και η προδιαγραφή ρύπων τεχνολογίας Euro 5 ισχύει ήδη από το 2009, και Euro 6 από το 2014. Επίσης λόγω του υψηλού κόστους του οχήματος πέντε ετών προτείνουμε την επιδότηση των οχημάτων χαμηλών ρύπων, όπως ακριβώς συμβαίνει και άλλους συναφείς κλάδους. Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε ερώτηση ή διευκρίνιση. Με φιλικούς χαιρετισμούς ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α.Ε.