• Άρθρο 41 Παράγραφος 1 (γ) Τα τουριστικά λεωφορεία ΔΧ καθώς και τα υπεραστικά αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά την συμπλήρωση 27 ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα Σχολικά Λεωφορεία των Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων διότι πρώτον και από θέμα ασφάλειας, μεταφέρουν μαθητές και δεύτερον κυκλοφορούν εντός των πόλεων με μεγάλους ρύπους καθώς επίσης το ίδιο όριο ηλικίας θα πρέπει να ισχύει για κάθε κατηγορία λεωφορείων (π.χ. μεταφοράς προσωπικού, δημοτικά λεωφορεία κλπ) για λόγους οδικής ασφάλειας καθώς και για περιβαλλοντικούς λόγους.