• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας' | 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:22

    Προτείνεται ο τίτλος του άρθρου να διαμορφωθεί ως ακολούθως: “Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα επιβολής”, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο όρος επιβολή (enforcement) που είναι βασικός στον Κανονισμό 2018/1139. Παρ. 1 Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο (η) ως ακολούθως: “Εκδίδει και κοινοποιεί Συστάσεις Ασφάλειας σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διαδικασίες της ΑΠΑ”. Προτείνεται να προστεθεί εδάφιο (θ) ως ακολούθως: “Εγείρει μη-συμμορφώσεις και εγκρίνει σχετικά σχέδια διορθωτικών ενεργειών των εποπτευόμενων φορέων, για τα οποία λαμβάνει μέτρα επιβολής εφόσον δεν τηρούνται”.