• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ' | 23 Απριλίου 2021, 21:11

    Οι παρατηρήσεις/σχόλια/προτάσεις μας αφορούν σε 2 άξονες προτεραιότητα: τον άξονα προτεραιότητας «1.8 Πολυτροπική και Αστική Κινητικοτητα» και τον άξονα προτεραιότητας «2.4 Πράσινες Πόλεις». Γενικά Το πρόγραμμα ταυτίζει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα με τα ΜΜΜ. Όμως, βιώσιμη αστική κινητικότητα δεν είναι αποκλειστικά τα ΜΜΜ. Αναμφίβολα τα ΜΜΜ συμβάλουν ουσιαστικά στον περιορισμό του αυτοκινήτου, αλλά υπάρχει και η ενεργή βιώσιμη κινητικότητα (ποδήλατο, βάδισμα) που στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας διεκδικεί αυξημένο μερίδιο χρήσης του ΙΧ σε σχέση με το σημερινό στις πόλεις. Κατά συνέπεια η παντελής απουσία προτάσεων/παρεμβάσεων/μέτρων που αφορούν στην προώθηση της ενεργής βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι μία σοβαρή παράλειψη του σχεδιασμού που προβλέπει το τομεακό πρόγραμμα. Αν το Υπουργείο ενδιαφέρεται για την ενθάρρυνση χρήσης μέσων φιλικών προς το περιβάλλον δεν μπορεί να μην αναφέρεται καθόλου στο ποδήλατο (στην παραδοσιακή ή την ηλεκτρική του έκδοση). 1.8 Πολυτροπική και Αστική Κινητικότητα Στον Άξονα αυτό δεν υπάρχει δράση υποστήριξης του ποδηλάτου. Θα μπορούσε να είναι είτε (α) ειδική δράση είτε (β) συμπερίληψη του ποδηλάτου στις πολυτροπικές μετακινήσεις. Όσον αφορά στην ειδική δράση θα μπορούσε να είναι η τοποθέτηση ασφαλών και φυλασσόμενων θέσεων στάθμευσης προδιαγραφών του ΦΕΚ 1053/2016 σελ. 13729 επ. στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ και στους κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων και τρόλεϊ του ΟΣΥ (για την Αθήνα), σημαντικές στάσεις λεωφορείων για τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναφορικά με τις πολυτροπικές μετακινήσεις προτείνουμε την επέκταση της συνδυασμένης μετακίνησης στα μέσα σταθερής τροχιάς με πρόβλεψη μεταφοράς 6 ποδηλάτων (3 στον πρώτο και 3 στον τελευταίο συρμό) στα μέσα σταθερής τροχιάς και ρητή πρόβλεψη σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών επισκευής ποδηλάτων σε κεντρικούς σταθμούς στους σταθμούς ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ και στους κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων και τρόλεϊ του ΟΣΥ (για την Αθήνα), σημαντικές στάσεις λεωφορείων για τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. 2.4 Πράσινες Πόλεις Θα πρέπει να προστεθεί δράση, πέραν αυτών που προβλέπονται, με τίτλο: «Ποδηλατικά Δίκτυα» που θα υλοποιεί (για την Αθήνα) το ήδη από το 2014 προβλεπόμενο στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν.4227/2014) Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών (ΜΔΠΔ) καθώς και τοπικών δημοτικών δικτύων ποδηλατοδρόμων που θα συνδέονται μέσω του ΜΔΠΔ μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι ένα ευρύτερο μητροπολιτικό δίκτυο. Αντίστοιχα δίκτυα θα μπορούν να υλοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.