• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Δημ.' | 24 Απριλίου 2021, 15:54

    Τα κέντρα των μεγάλων μας πόλεων υποβιβάζονται χρόνο με τον χρόνο από την κυκλοφορία απαρχαιωμένων οχημάτων διανομής, υπέργηρων αστικών λεωφορείων, παλαιών και κακοσυντηρημένων δημοτικών οχημάτων καθαριότητας. Τα καυσαέρια και ο υπέρμετρος θόρυβος, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, με πλάνο και διάρκεια, ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και να το αισθανθεί ο πολίτης άμεσα, ότι η ποιότητα της ζωής που του αξίζει, εξασφαλίζεται από την πολιτεία. Η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών με ηλεκτρονικά μέσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εφαρμογή των όποιων κυκλοφοριακών μέτρων.