• Σχόλιο του χρήστη 'Λεωνίδας Παν.' | 25 Απριλίου 2021, 21:46

    θα ήθελα να θίξω το θέμα της ηλικίας των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές, πλην των ΚΤΕΛ που ανανεώνονται τακτικά. Με στόχο να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις επιβατικές μεταφορές θα πρέπει να μειώσουμε το μέσο όρο ηλικίας των κυκλοφορούντων λεωφορείων κατά το μέγιστο δυνατό (σήμερα είναι 23 έτη!). Προτείνω να οριστεί ένα άνω όριο ηλικίας και για τα ΙΧ λεωφορεία, όπως ισχύει ήδη για τα τουριστικά και σχολικά, το οποίο όμως να εξαρτάται από το έτος κατασκευής του οχήματος και όχι από το έτος έκδοσης της Ελληνικής άδειας. Έτσι, η ηλικία θα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο στα νέα και στα μεταχειρισμένα οχήματα με βάση τη σταθερή ημερομηνία, που είναι το έτος κατασκευής το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του μέσου όρου ηλικίας.