• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Βαλλής' | 26 Απριλίου 2010, 13:13

    Συνεταιρισμοί : «Συνεταιρισμός είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους διά μέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Οπού έχουν πετύχει οι Συν/σμοι το παραπάνω είναι σωστό, σε πολλά μέρη στην Ελλάδα δεν έχουν πετύχει οι Συν/σμοί, το ερώτημα είναι γιατί ? Η δύναμη των Συν/σμων βρίσκεται σε ένα ακόμη ρητό που λέει : η ισχύς εν τη ενώσει. Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα μέλη έχει ένας συν/σμος τόσο πιο δυνατός μπορεί να είναι, Η κίνηση του να μετατρέψουμε την ΕΑΣ σε πρωτοβάθμιο Συν/σμο θα ήταν καλη αν γινόταν πραγματικά εθελοντικά. Φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Φοβάμαι ότι το αποτελεσμα θα είναι αντίθετο διότι όσοι συνεταιρισμοί είναι δραστήριοι και σωστοί στο χωριό τους, και υπάρχουν τέτοιοι δεν θα δεχθούν να υπαχθουν στην ΕΑΣ και θα υποχρεωθούν να αποχωρήσουν από την ΕΑΣ, τότε τα μέλη της ΕΑΣ τα φυσικά θα αποτελούνται από άτομα που δεν μπόρεσαν οικιοθελώς να φτιάξουν καλούς πρωτοβάθμιους στο χωριό τους άρα οι ΕΑΣ που θα μετατραπούν σε πρωτοβάθμιους θα πάνε χειρότερα από ότι τωρα που έχουν τουλάχιστον στην δύναμη τους μερικούς καλούς Συνεταιρισμούς. Το σωστό θα ήταν οι ΕΑΣ να βασιστούν περισσότερο στους καλούς Συν/σμους δηλαδή στις Γενικές Συνελεύσεις να συμμετέχουν αντιπρόσωποι από Συν/σμους που έχουν ουσιαστική δραστηριότητα (Οικονομικές συνδιαλλαγές, παρέμβαση ουσιαστική στην τοπική παραγωγή) Οι λεγόμενοι Συνεταιρισμοί σφραγίδες, καλό θα είναι να καταργηθούν από την πολιτεία η από την ΠΑΣΕΓΕΣ η από την ΕΑΣ, αυτό είναι κατά την άποψη μου εύκολο και η ΠΑΣΕΓΕΣ το εφαρμόζει ήδη στην δική της Συνέλευση, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ λέει ότι για να συμμετέχεις στην Συνέλευση πρέπει να πληρώσεις την συνδρομή σου, να θεσπισθούν ανάλογες συνδρομές και για τα μέλη των πρωτοβάθμιων και τότε απλά θα μείνουν μόνο αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά.