• Σχόλιο του χρήστη 'Δημ.Κωνσταντίνου, αντιπρόσωπος ΕΑΣ' | 27 Απριλίου 2010, 20:26

    Να ελεγχθούν οικονομικά ΟΛΟΙ οι πρόεδροι και τα Δ.Σ. των ΕΑΣ αλλά και κουμπάροι και λοιποί συγγενείς για την τελευταία εικοσαετία. Τα Δ.Σ. των Ε.Α.Σ. να εκλέγονται απευθείας από τη βάση και όχι από αντιπροσώπους. Η εκλογή των Δ.Σ. μέσω των αντιπροσώπων είναι εξαγοράσιμη: π.χ. είναι δυνατό να υπογράφουν εκκαθάριση 10000Ε χωρίς την ανάλογη ποσότητα σε φρούτα και να εισπράξουν 1000Ε ΦΠΑ. Οι Ελεγκτές να βγουν από τα γραφεία τους και να ελέγξουν όχι μόνο τις Ενώσεις αλλά και μεμονωμένους αγρότες και όχι μόνο στα χαρτιά (εικονικές ποσότητες) αλλά και στα χωράφια π.χ.{Χ στρέμματα...ψ δέντρα...Ω κιλά}, ερώτημα : τι ηλικία έχουν τα δέντρα; παράγουν πράγματι την maximum ποσότητα η οποία δηλώνεται; ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!