• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 29 Απριλίου 2010, 18:42

    Την παγκόσμια διατροφική πρόκληση, είναι σαφές ότι η γεωργία της Ελλάδας, δεν μπορεί, αλλά ούτε την συμφέρει να την αντιμετωπίσει, έστω και στο ελλάχιστο ποσοστό που την αντιστοιχεί. Η γεωργία της Ελλάδος, πρέπει να εκμεταλευτεί όλα τα πλεονακτήματα, που της παρέχει η γή της, το περιβάλλον της και οι παραδόσεις της και να παράγει, όπου είναι δυνατόν, εξειδηκευμένα προιόντα υψηλής πιοότητας και διατροφικής αξίας, που η ανταγωνιστικότητά τους να μήν είναι η χαμηλή τιμή αλλα τα υπόλοιπα χαρακτηρηστικά τους. Δυστυχώς το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα, απέτυχε παταγωδώς και στη λογική να ταίσουμε όλο τον πλανήτη, και στη λογική της ποιοτηκής παραγωγής. Στα σχόλια πολλών συμπολιτών μου ευθέως ή με ευγέναια αφήνεται να εννοηθεί ότο στις Α.Σ.Ο. γίνεται το μεγάλο πάρτυ. Δυστυχώς έχοουν απόλυτο δίκαιο <>, όπως λέει ο λαός. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου απο το κράτος κατα παράβαση της υποχρέωσής του που απορρέει απο το σύνταγμα και το νόμο. Πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί ποινηκοποίηση αλλά και οικονομική ευθύνη των Δ.Σ. στις Α.Σ.Ο. και των γενικών διευθυντών και των προισταμένων των λογιστητίων, που με συνοπτικές διαδικασίες θα επιβάλλονται και όχι με μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες. Η εξασφάλιση της εθελοντικής συμμετοχής των παραγωγών στους συνεταιρισμούς, είναι αναγκαία. Γι’αυτό και πρέπει να καταργηθούν όλοι οι αναγκαστικοί νόμοι που υπάρχουν (Σάμου, Χίου, Κοζάνης κ.α.). Άλλωστε υπάρχει και η παροιμία <>. Αν με την ισοτιμία εννοείτε ίσες τιμές για τα προιόντα όλλων των παραγωγών, τότε θα παραμείνουμε στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση τιμών, ανάλογα με την ποιότητα του προιόντος. Αυτό το πρόβλημα όμως, δεν είναι δουλειά του νόμου αλλα των μελών του συνεταιρισμού να το αποφασίσουν. Πολλοί συμεταιρισμοί έχουν ήδη γίνει μονοπολιακοί και εφαρμόζουν τεχνικές που ζημιώνουν τους παραγωγούς. Γι’αυτό το λόγο οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι ελέυθεροι και χωρίς καμμιά μορφή αναγκαστικότητας, ωστε να μπορούν να κινούνται και σαν άτομα, σαν ομάδες παραγωγών ή ακόμη σαν πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί προς άλλες κατευθύνσεις απο αυτές που επιβάλλουν οι όποιοι <>. Απάντηση στα ερωτήματα: 1. ΟΧΙ 2. Αποστολή των συνεταιρισμών πρέπει να είναι η διασφάλιση ελάχιστων τιμών ασφαλείας για τους παραγωγούς. 3. Οσο πιο μεγάλος και απρόσωπος γίνεται ο συνεταιρισμός, τόσο πιο μεγάλη διαφθορά εμφανίζεται. 4. ΟΧΙ 5. Δεν λειτουργεί. Πρέπει να καταργηθεί η Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και να αντικατασταθεί απο τριτοβάθμιες οργανώσεις κατα είδος παραγωγής. 6. ΟΧΙ 7. Η όποια συνεργασία των μελών με τις συνεταιριστικές οργανώσεις πρέπει να είναι εθελοντική 8. ΟΧΙ. Η σχέση των συνεταιρισμών με τους παραγωγούς να έχει μόνο επιχειρηπατικό χαρακτήρα. 9. ΝΑΙ 10. ΝΑΙ 11. ΝΑΙ 12. ΝΑΙ. Με την προυπόθεση ότι η ευθύνη των μελών στα χρέη του συνεταιρισμού θα περιορίζεται στην αξία της μερίδας (μετοχής) τους. Επιπλέον προτάσεις: 1. Τα Δ.Σ. των δευτεροβάθμιων συνεταιρισμών να εκλέγονται απευθείας απο τα φυσικά μέλη. 2. Αντιπρόσωποι στις Δευτοβάθμιες Α.Σ.Ο. να είναι τα Δ.Σ. των πρωτο-βάθμιων Α.Σ.Ο που τις απαρτίζουν. 3. Φυσικά μέλη που έχουν εξουσιοδότηση απο το 10% των μελών των πρωτοβάθμιων Α.Σ.Ο στους οποίους ανήκουν, να έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελέυσεις του δευτροβάθμιων Α.Σ.Ο. και μόνο για το θένα που τους εξουσιοδότησαν. 4. Πρώην υλάλληλοι και εργαζόμενοι στις συνεταιριστικές οργανώσεις να μην έχουν δικαίωμα συμματοψής στα Δ.Σ. των Α.Σ.Ο. 5. Δικαίωμα ψήφου στις Α.Σ.Ο. να έχουν μόνο οι κατα κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στα Δ.Σ. Οι υπόλυποι που δεν είναι κατα κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν μερίδα (μετοχή) ή μερίσες χωρίς δικαίωμα ψήφου. 6. Να καθιερωθεί ότι για τυχών φορολογικές παραβάσεις των Α.Σ.Ο. τα όποια πρόστιμα να καταλογίζονται άμεσα στους προέδρους των Δ.Σ., τους γενικούς διευθυντές και τους υπεύθυνους του λογιστηρίου, διότι όταν ένας Α.Σ.Ο. κλεύει την εφορία κλεύει πολύ περισσότερο τους παραγωγούς μέλη του. 7. Ο έλεγχος των Α.Σ.Ο. να περάσει στους μηχανισμούς ελέγχου που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν απο το Υπ.Οικονομικών και με τους κανόνες που ελέγχονται όλες οι επιχειρήσεις της χώρας. 8. Η διαβούλευση με τους υπέρχοντες <> των Α.Σ.Ο. θα οδη- γήσει σερ ένα νόμο που πάλι θα εξυπηρετεί τα προσωπικά τους συμφέροντα. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.