• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Κουφός' | 30 Απριλίου 2010, 06:18

    Κυρία Υπουργέ Οι Νέοι Συν/σμοί του 2810/2000 είναι πλέον (Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) με αξιόλογη δραστηριότητα αν και αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 5% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Αυτονόητο είναι ότι μόνο εθελοντική συνένωση των ΑΣΟ δύναται να προκύψει με ουσιώδη κίνητρα, διοτι όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για οικονομικές μονάδες (επιχειρήσεις) Το πρόβλημα αποτελούν οι παλαιοί πρωτοβάθμιοι Α.Σ.Ο. και πολλές Ε.Α.Σ. οι οποίοι πλην εξαιρέσεων (αν και αποτελούν τουλάχιστον το 95%) είναι Συνεταιρισμοί – σφραγίδες με μηδενική δραστηριότητα και τεράστια χρέη τα οποία καταλήγουν στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω των ρυθμίσεων, ενώ οι Α.Σ.Ο. του 2810/2000 λειτουργούν πλέον με προσωπικές εγγυήσεις μελών και διοικήσεων για τα χρέη τους. Συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στους νέους Συνεταιρισμούς πρέπει να προβλέπεται με αλλαγή του σχετικού άρθρου, αρκεί να συμμετέχει το υποψήφιο μέλος σε μία από τις λειτουργίες της Συνεταιριστικής Επιχείρησης (παραγωγική, οικονομική, διοικητική, κλπ). Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ενσωμάτωση και η δραστηριοποίηση των υγιών αγροτών σε ΑΣΟ η Ο.Π του Ν2810/2000 οι οποίοι θα αναλάβουν την τυποποίηση ,μεταποίηση, marketing των αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια., χωρίς ολιγωρία. Οι Ε.Α.Σ. είναι πλέον εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και δεν αντιπροσωπεύουν τους πρωτοβάθμιους του Ν.2810/2000 με τους οποίους πλέον είναι ανταγωνιστές. Συνδικαλιστική εκπροσώπηση των νέων συν/σμων δύναται να προκύψει από ομοσπονδίες σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων η περιφερείας και νέας συνομοσπονδίας σε επίπεδο χώρας.. Βασική διαφορά πρωτοβαθμίων και ΕΑΣ είναι ότι η ζημιά ή το κέρδος πλέον μεταφέρεται στον παραγωγό μόνο στους ΑΣΟ. Οι Συνεταιρισμοί του Ν.2810/2000 προσπαθούν επιτέλους, ο Έλληνας αγρότης, να εισπράξει τμήμα από το ενδιάμεσο κέρδος «τιμής καταναλωτή και τιμής χωραφιού» ώστε να τον καταστήσουν βιώσιμο. Αλλαγή του άρθρου 2810/2000 ώστε ο κάθε αγρότης να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός Συνεταιρισμούς του Ν.2810/2000 με διαφορετικό κύριο αντικείμενο, ώστε οι πρωτοβάθμιοι να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Η προηγούμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου άμεσα να δημιουργηθούν νέες υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις από το 95-98% των αγροτών οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στους προβληματικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι πρέπει να οδηγηθούν πρώτα σε πλήρη απενεργοποίηση και σε επόμενο στάδιο σε σταδιακή εκκαθάριση όταν η οικονομική συγκυρία το επιτρέψει. Σπύρος Κουφός Γεωπόνος Σύμβουλος Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (AΣΟ, Ο.Π.)