• Σχόλιο του χρήστη 'Χ.Τ.' | 30 Απριλίου 2010, 19:08

    Κα Υπουργέ . Δεν βλέπω πουθενά μέριμνα για τους εργαζόμενους και τι πρόβλεψη υπάρχει σε περίπτωση διάλυσης ή πτώχευσης Συνεταιρισμών. Γιατί? Δεν γίνεται να υπάρξουν κίνητρα για μετατάξεις ή απορρόφηση από αλλού.? Σε περίπτωση τέτοια και με δεδομένο ότι ίσως να βρίσκονται κοντά σε σύνταξη (π.χ. 20-25 χρ. Εργασίας και άνωτων 50-55 ετών) τι θα απογίνουν? Στην ανεργία? Δεν γίνεται το Νομοσχέδιο να έχει πρόβλεψη γι’ αυτούς? Με κίνητρα επιδότησης εισφορών για μια 5 ετία στον καινουριο εργοδότη. Οι Ενώσεις δεν μπορούν να απορροφήσουν.? Οι Συνεταιρισμοί , να περιληφθεί διάταξη , να μπορούν να συγχωνευθούν με της Ενώσεις όπου ανήκουν σαν μέλη της. Ένωση με απορρόφηση π.χ. 2-6 Συνεταιρισμών θα γιγαντωθεί και θα έχει καλλίτερη λειτουργία, αποτελέσματα και εξυπηρέτηση. «Έγκλημα» να γίνεται συγχώνευση με Ενώσεις ή Συνεταιρισμούς στους καινούριους Δήμους όπου θα ανήκουν. Ένας υγιής και ένας υπερχρεωμένος δεν γίνεται να συγχωνευθούν. Μόνον γειτονικοί γεωγραφικά Συνεταιρισμοί και υπό προϋποθέσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ: 1. ΟΧΙ . Πρέπει να αλλάξει. 2. ΟΧΙ. 3. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑΙ . ΟΧΙ όμως με άλλους Α’ Βάθμιους Συν/σμους. Με Ενώσεις ΝΑΙ. 4. ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ είναι ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ. Πρέπει όπου αυτό μπορεί να γίνει να συγχωνεύονται. 5. ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ. Καλλίτερα όμως να είναι μια Δευτεροβάθμια Οργάνωση η κεντρική και οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις «θυγατρικές» αυτής. Κάτι σαν υποκαταστήματα , αλλά θα έχουν λόγο στις αποφάσεις της Ένωσης. 6. ΝΑΙ 7. Υπό προϋποθέσεις ναι. 8. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΝΑΙ. 9. ΝΑΙ ΟΡΘΟ ΕΙΝΑΙ 10. ΝΑΙ 11. ΟΧΙ .!!! ΥΠΗΡΧΕ και ΠΑΛΙΑ. Το πρόβλημα ήταν, η πλήρης άγνοια των εποπτικών συμβούλων (διακοσμητικά στοιχεία) διότι, πώς είναι δυνατόν να κάνουν έλεγχο σε , π.χ. Οικονομολόγο , όταν οι ίδιοι είναι του Δημοτικού?.!! Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ Α’ ή Β’ τάξης Πτυχίο κάθε χρόνο και με τίμημα που θα ανακοινώνει το Υπουργείο σας. 12. ΒΕΒΑΙΩΣ .