• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟS' | 1 Μαΐου 2010, 16:13

    Κυρία Υπουργέ, δεν θα απαντήσω μία προς μία στις ερωτήσεις σας, γιατί ήδη αυτές έχουν απαντηθεί επαρκώς από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση, αλλά και γιατί η μέχρι τώρα προσωπική σας πορεία, σας επιτρέπει να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε και τι όχι. Θα περιοριστώ λοιπόν, εν συντομία σε μερικά θεμελιώδη κατά τη γνώμη μου ζητήματα, τα οποία αν δεν υλοποιηθούν πιστεύω, δεν θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η νέα φιλόδοξη προσπάθειά σας. α. Κοινές αρχές και οργάνωση όλων των συνεταιρισμών χωρίς καμμία εξαίρεση. β. Όλοι οι συνεταιρισμοί να λειτουργούν σε εθελοντική βάση και χωρίς εξαναγκασμούς. γ. Κατάργηση όλων των ελαχίστων ( απολιθωμάτων του παρελθόντος) Αναγκαστικών Συνεταιρισμών. δ. Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου από το Κράτος, κατά τακτά χρονικά διαστηματα και άμεσος καταλογισμός κάθε είδους ευθυνών στους υπεύθυνους. Αν αυτό γίνει συνείδηση σε όλους, στη διοίκησή τους θα εμπλέκονται άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν και όχι να χρησιμοποιούν την τυχόν μαζικότητα του συνεταιρισμού για ίδιο όφελος. ε. Καθορισμός μεγίστου αριθμού θητειών, σε όλους τους εμπλεκόμενους είτε στα Δ.Σ είτε στο συνδικαλιστικό κίνημα για αποφυγή των γνωστών σε όλους δυσάρεστων καταστάσεων. Δύο θητείες είναι υπεραρκετές για προσφορά. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Ελπίζω στη σωστή σας απόφαση, βασιζόμενος στις γνώσεις σας, την ακεραιότητά σας και τη σωστή σας κρίση για το καλό όλων.