• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π' | 1 Μαΐου 2010, 17:15

    Κυρία Μπατζελή, το ίδιο φάρμακο δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα σε διαφορετικούς ασθενείς. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να εξεταστεί πρώτα για ποιά προϊόντα μιλάμε,ποιούς ανθρώπους, σε ποιόν τόπο και σε ποιό χρόνο. Κατα προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε τομείς που υπάρχει ήδη σημαντικό υπόβαθρο από απόψη ποσότητας παραγωγής, τεχνογνωσίας και υποδομών. Για πράδειγμα το λάδι. Εκεί μπορούν να συγκροτηθούν συνεταιρισμοί επειδή υπάρχουν περιοχές που παράγουν μαζικά ελιές, υπάρχει τεχνογνωσία,υποδομές και είναι ένα προϊόν που είναι πλήρως ανταγωνιστικό και στην διεθνή αγορά και προτιμάτε από τους έλληνες και υπάρχει προοπτική για αύξηση της προστιθέμενης αξίας.Στην βάση αυτή θα μπορούσαν να υπάρξουν συνεταιρισμοί οι οποίοι είτε θα παράγουν προκειμένου να προωθούν το προϊόν τους, εκμεταλευόμενοι τις οικονομίες κλίμακας, σε υπαρχουσες ιδιωτικές επιχειρήσεις τυποποίησης, είτε να συστήσουν δικές τους μονάδες τυποποίησης.Το κράτος λοπόν θα πρέπει να ενισχύσει τις επενδύσεις για την παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων καθώς και να ενισχύσει τις προωθητικές ενέργειες των νέων αυτών επιχειρήσεων. Οχι όμως όλα στο τζάμπα για τους επενδυτές.Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να διοικούνται ως ανώνυμες εταιρίες (χρηματοδότηση, Bussines plan,διοίκηση, προσωπικό, έλεγχο,επανέλεγχο, εφαρμογή διπλογραφικού σύστηματος). Αντίστοιχα ισχύουν και στο χώρο του ζωικού κεφαλαίου.Χρειάζεται λοιπόν να διαπιστωθεί το εμπορικό έλλειμμα της χώρας σε αγροτικά προϊόντα,να δούμε που υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας νέας προστιθέμενης αξίας κυρίως μέσα από την τυποποίηση αλλά και με νέα αποδοτικότερα προϊόντα, να δοθεί άμεσα προτεραιότητα σε συγκεκριμένα είδη μόνο και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη τεχνογνωσίας π.χ ΚΕΚ Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες και ιδίως τους νέους.Επίσης, επειδή υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην προώθηση του αγροτικού προϊόντος, λόγω κατακερματισμού της παραγωγής, θα μπορύσαν να δημιουργηθούν Κεντρικές Αγορές (πχ Χρηματιστήριο Αγροτικών Προϊόντων) όπου ο κάθε παραγωγός να δηλώνει το προϊόν και την παραγωγή του και οι αγοραστές να διαπραγματεύονται τις τιμές μέσα στο χώρο αυτό ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τον έλεγχο των κερδών από τους εμπόρους.Με εκτίμηση.