• Σχόλιο του χρήστη 'Κολγιώνης Δ. πρόεδρος ΣΥΝ.ΕΚΚΟ' | 3 Μαΐου 2010, 08:09

    Οι συνεταιρισμοί για να πετύχουν τους σκοπούς τους πρέπει τα μέλη τους να έχουν τους ίδιους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε συνεταιρισμός να ασχολείται με ένα αγροτικό προιόν ή τουλάχιστον με ομοειδή προιόντα. Η θητεία των προέδρων θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις δύο τετραετίες, οι λόγοι αυτονόητοι. Το ΔΣ των ΑΣΟ να ψηφίζεται άμεσα από τα μέλη και όχι μέσω αντιπροσώπων. Το δικαιώμα ψήφου στον συνεταιρισμό να είναι αναλογικό με τη συμετοχή του κάθε παραγωγού στις δραστηριότητες του. (Δεν είναι αρκετή μόνο η εγγραφή).