• Σχόλιο του χρήστη 'χρηστος παπαδόπουλος' | 3 Μαΐου 2010, 09:36

    Συμφωνώ με το νέο νομοσχέδιο.Θα πρέπει όμως να φύγουν από τις διοικήσεις των συνεταιρισμών όλα τα προσωπα που διοικούν εώς σήμερα και αμαυρώνουν το συνεταιριστικό ιδεώδες. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών που διαχειρίζονται σωστά τα προιόντα των μελών τους όπως προβλέπεται από το σκοπό λειτουργίας και ίδρυσή τους πχ τυποποίηση, ψύξη και εμπορία αυτών, ορθώς πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν και να δυναμωθούν απο την κρατική μέριμνα. Τι θα γίνει όμως με τους δεκάδες συνεταιρισμούς που δεν λειτουργούν για τον σκοπό αυτό, και συνεχίζουν να δέχονται δημόσιες επιχορηγήσεις, αφορολόγητο συμφωνα με το άρθρο 108 του κώδικα τήρησης βιβλίων και στοιχείων, μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος και μισθώνουν τις εγκαταστάσεις τους σε τρίτους δημιουργώντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις τυποποίησης και ψύξης αγροτικών προιόντων και τα έσοδα από την χρήση αυτή τα καρπόνωνται οι εκάστοτε διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισμών και το δημόσιο χάνει πολλά χρήματα?