• Σχόλιο του χρήστη 'Αλκίνοος Νικολαίδης' | 3 Μαΐου 2010, 09:09

    Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) σας συγχαίρει για την πρωτοβουλία πού πήρατε να προωθήσετε ορισμένες, από ετών επιβεβλημένες, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών. Συμμεριζόμενοι πλήρως τόσο τις σχετικές σας ανησυχίες και προβληματισμούς, όσο και τις πολιτικές κατευθύνσεις που διαμορφώνετε, δια μέσου των ερωτήσεων που διατυπώνετε στα πλαίσια της διαβούλευσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε και τις δικές μας απόψεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Το ΜΑΙΧ έχει συμβάλλει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των συνεταιρισμών και του έργου τους, τόσο με την παροχή εξειδικευμένου ερευνητικού έργου, όσο και με τη παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού έργου, θέτοντας στην υπηρεσία των συνεταιρισμών (κυρίως) της Κρήτης, τις γνώσεις και την εμπειρία κορυφαίων επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών επιχειρήσεων από την Ελλάδα αλλά και διεθνώς (Ολλανδία, Δανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Καναδάς). Κατά τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν δε, στη μελέτη και την υποβολή πρότασης (επιχειρησιακού σχεδίου) στρατηγικού σχεδιασμού και εναλλακτικών σεναρίων για την συγχώνευση των ΕΑΣ της Κρήτης (επισυνάπτεται περίληψη). Με βάση τις ειδικές αυτές εμπειρίες σε σχέση με τους συνεταιρισμούς, αλλά και την ευρύτερη εμπειρία που έχουμε από την ερευνητική και εκπαιδευτική μας δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα, την αγρο-διατροφική αλυσίδα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, των οικοσυστημάτων και το περιβάλλον, θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα παρακάτω: Οι πλέον ανταγωνιστικοί συνεταιρισμοί είναι αυτοί που ενισχύουν τα μεγέθη τους σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίστανται ηγέτες (ή τουλάχιστον σε ισχυρή θέση) στους κλάδους και αγορές (χώρες) στις οποίες δραστηριοποιούνται και εκτός από την ύπαρξη ισχυρών οικονομιών κλίμακας, διακρίνονται επίσης από  Εσωτερική ομοιογένεια συμφερόντων (ή αλλιώς αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών). Το στοιχείο αυτό μεταφράζεται συχνότερα σε εξειδίκευση σε ένα ορισμένο κλάδο του αγροτικού τομέα (π.χ. μόνο γαλακτοκομικά, ή μόνο οπωροκηπευτικά κλπ). Υπάρχουν όμως και επιτυχημένα παραδείγματα πολύ-τομεακής δραστηριότητας, που όμως χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη συνεργειών (πχ. Δημητριακά-ζωοτροφές- κλάδος κρεατοπαραγωγής-εφοδίων) .  Αντιπροσωπευτικότητα στη συμμετοχή (εταιρικό κεφάλαιο, ψήφοι/ έλεγχος διοίκησης, λήψη αποφάσεων, δικαιώματα και υποχρεώσεις) που διαβαθμίζονται ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών (αρχή αναλογικότητας - όσο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών, τόσο μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλα τα προαναφερθέντα).  Απόλυτος επαγγελματισμός και διαχωρισμός της διοίκησης, εποπτείας και ελέγχου (από τα εκλεγμένα μέλη) και τους εντεταλμένους διαχειριστές (από τα διορισμένα στελέχη/ managers).  Ευελιξία αλλά και λεπτομερής καθορισμός του μοντέλου διακυβέρνησης (governance) που δεν περιορίζεται από το νόμο, αλλά καθορίζεται στα πλαίσια του καταστατικού (δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, ένταξη, αποχώρηση, συνεταιριστική μερίδα, δυνατότητα απόκτησης/ μεταβίβασης δικαιωμάτων, επιπλέον συμμετοχή στα κεφάλαια, αναλογικοί κανόνες επιμερισμού του κόστους αλλά και των πλεονασμάτων, απολαβών, πλεονεκτημάτων). Τα παραπάνω αποτελούν μία ενδεικτική αναφορά ορισμένων μονό από τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους επιτυχημένους και πιο ανταγωνιστικούς συνεταιρισμούς στην Ευρώπη και τη παγκόσμια αγορά. Είμαστε δε πεπεισμένοι ότι τόσο στα πλαίσια της διαβούλευσης όσο και με τη συμβολή των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΑΣΟ και άλλων φορέων του κλάδου), θα αναδειχθούν τα ικανά και αναγκαία εκείνα στοιχεία που θα κρίνετε ότι πρέπει να υπεισέλθουν στον νόμο για τους συνεταιρισμούς. Το ΜΑΙΧ και οι απολύτως εξειδικευμένοι συνεργάτες του, είναι στη διάθεσή σας για τη παροχή κάθε σχετικής συμβολής που θα θεωρήσετε σκόπιμη. Με τιμή Αλκίνοος Νικολαϊδης Διευθυντής ΜΑΙΧ