• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ' | 3 Μαΐου 2010, 11:53

    Οι Γυναικείοι Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί Θεσσαλίας λειτουργούν ως συνεργατικές κοινωνικές επιχειρήσεις στις οποίες τα μέλη τους προσφέρουν την εργασία τους και αμείβονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης τους. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά με αποτέλεσμα να καταγράφονται προβλήματα που παρακωλύουν τη λειτουργία τους αλλά και εμποδίζουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: 1. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενιαία πολιτική ως προς τον τρόπο φορολόγησης των μελών των συνεταιρισμών που απασχολούνται στην παραγωγή αλλά και των ίδιων των συνεταιρισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται με διαφοροποιημένο τρόπο από τις κατά τόπους εφορίες 2. Το εισόδημα από το συνεταιρισμό υπολογίζεται ως εξω-γεωργικό γεγονός προκαλεί προβλήματα στις εξισωτικές αποζημιώσεις, στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και σημαντικά προβλήματα στην ασφάλιση των γυναικών που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ καθώς υπεισέρχεται ο ΟΑΕΕ με την εγκύκλιο 113/24.11.09 3. Δεν υπάρχει δυνατότητα για την παρασκευή και πώληση παραδοσιακών λικέρ από τους γυναικείους συνεταιρισμούς λόγω της νομοθεσίας όπου αναφέρεται ότι απαιτείται ειδική άδεια ποτοποίησης και ειδικές εγκαταστάσεις 4. Με το σημερινό καθεστώς επιδοτούνται άνεργες γυναίκες για την ίδρυση νέων συνεταιρισμών που είναι γειτονικοί νε υπάρχοντες με αποτέλεσμα να καταμερίζονται οι τοπικές δυνάμεις. Αντίθετα δεν επιδοτείται μία άνεργη γυναίκα για να ενταχθεί σε ένα τέτοιο συνεταιρισμό και να συμβάλει με το ποσό που επιδοτείται στη βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού. 5. Με το σημερινό καθεστώς γυναίκα σφαλισμένη στον ΟΓΑ δεν θεωρείται άνεργη παρότι δύναται να έχει πολύ χαμηλό εισόδημα,. Προτείνεται να θεωρείται άνεργη γυναίκα σφαλισμένη στον ΟΓΑ με κάποιο κατώτερο εισόδημα (π.χ 3000€) όπως ισχύει για την έκδοση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 6. Με βάση τη δημόσια διαβούλευση του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προβλέπονται οι συνενώσεις δήμων με αποτέλεσμα γυναικείοι συνεταιρισμοί που έχουν την .έδρας τους σε δήμο με πληθυσμό κατά από 2000 κατοίκους, με την εφαρμογή του σχεδίου να έχουν έδρα σε δήμους με μεγαλύτερο πληθυσμό με αποτέλεσμα τα μέλη των γυναικείων συνεταιρισμών να υποχρεούνται να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ 7. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί παραδοσιακών προϊόντων, δεν καθορίζεται σαφώς τι είναι «παραδοσιακό» με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν στην αγορά βιομηχανοποιημένα προϊόντα με συντηρητικά που αναφέρονται ως παραδοσιακά Οι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί αποτελούν μια ισχυρή παραγωγική δύναμη για την ύπαιθρο που εξασφαλίζουν απασχόληση σε πλήθος γυναικών και πρόσθετο ή κύριο εισόδημα στα νοικοκυριά. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν περισσότεροι από 130 συνεταιρισμοί αυτού του είδους. Όπου λειτουργούν τέτοιοι συνεταιρισμοί δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις συνεταιριστικές – συνεργατικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν που είναι αναγκαίο και διεκδικούμε από τη Πολιτεία είναι η διακριτή θεσμική αντιμετώπιση αυτών των συνεταιρισμών, δηλαδή να καθοριστεί ειδικό νομικό πλαίσιο για αυτού του είδους τους συνεταιρισμούς για το λόγο ότι ο νομικός τύπος των Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει την πραγματική κατάσταση που αναπτύσσεται στους κόλπους αυτών των επιχειρήσεων. Προτάσεις 1. Ειδικό νομικό πλαίσιο για συνεργατικές κοινωνικές επιχειρήσεις (Αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί) 2. Ειδικό νομικό πλαίσιο για συνεργατικές επιχειρήσεις όπου να καθορίζονται σαφώς οι φορολογικές , ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις 3. Χρήση του προγράμματος Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή νέων μελών σε ήδη υφιστάμενους γυναικείους συνεταιρισμούς 4. Νομικό πλαίσιο περί παραδοσιακών προϊόντων οπού θα διαχωρίζονται από τα λοιπά προϊόντα 5. Να συμπεριλαμβάνονται οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στα προγράμματα ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 6. Εκπροσώπηση των γυναικείων συνεταιρισμών στη διαβούλευση για το νομικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία 7. Ενίσχυση του συστήματος πιστοποίησης του Κέντρου Ενίσχυσης και Πιστοποίησης Συνεργατικών Κοινωνικών Επιχειρήσεων – ΚΕΠΚΕ (www.kepke.gr) που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε πανελλαδικό επίπεδο από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας – ΚΕΚΑΝΑΜ Α.Ε. Σκοπός του ΚΕΠΚΕ είναι η πιστοποίηση των συνεργατικών κοινωνικών επιχειρήσεων και χορήγηση διακριτού σήματος «Πιστοποιημένης συνεργατικής κοινωνικής επιχείρησης» που δεν πιστοποιεί τα παραγόμενα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά την πηγή προέλευσης τους, Το σήμα αυτό πιστοποιεί συνεταιρισμούς οποιουδήποτε τύπου, που παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες και τα μέλη αυτών συμμετέχουν στην κοινή διαδικασία παραγωγής και αποκομίζουν αναλογικό μερίδιο στα κέρδη από τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού 8. όλες οι αγρότισσες που συμμετέχουν σε αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς να παραμένουν ασφαλισμένες στον ΟΓΑ. (δεχόμαστε συνεχώς επιστολές από τον ΟΑΕΕ για υποχρεωτική υπαγωγή μας στο ταμείο με βάσει την εγκύκλιο 113/2009, γεγονός που θα προκαλέσει μαζική έξοδο των μελών) 9. να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών που δεν έχουν αγροτικό εισόδημα παρά μόνο το εισόδημα που προκύπτει από την συμμετοχή τους στο συνεταιρισμό να ασφαλίζονται στο ΟΓΑ. 10. να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ασφάλιση των μελών των γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών που θα ενταχθούν σε μεγαλύτερους Δήμους βάσει του σχεδίου «Καλλικράτης» Παρακαλούμε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα μας ώστε να επιβιώσουν αυτοί οι συνεταιρισμοί γιατί στις περισσότερες περιοχές που λειτουργούν είναι οι μοναδικές παραγωγικές μονάδες και βοηθούν στην συγκράτηση του πληθυσμού και την απορρόφηση και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Με τιμή Για το Δίκτυο Γυναικείων Αγροτουριστικών Συνεταιρισμών Θεσσαλίας Η Πρόεδρος Β. Μουζουράκη ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΤΕΛΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΛΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ