• Σχόλιο του χρήστη 'Θωμάς Παπαχρήστου' | 16 Σεπτεμβρίου 2011, 06:39

    Η αγροτική έρευνα καλύπτει δραστηριότητες που είναι πέρα από τις αρμοδιότητες του ΥΠΑΑΝ&Τ και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το άρθρο. Για παράδειγμα στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προβλεφθεί η συναρμοδιότητα και άλλων υπουργείων (π.χ. ΥΠΕΚΑ)και πάντα βέβαια με τη δομή των υπουργείων σήμερα. Ίσως θα ήταν προτιμότερο ο νέος οργανισμός να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας ανεξάρτητα από κυβερνητικές δομές και αρμοδιότητες υπουργείων.