• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής' | 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:32

    Άρθρο 3: 3α και 3β: Είναι εμφανής η πλήρης έλλειψη διασύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική αγροτική οικονομία. Επίσης στο άρθρο 3, παράγραφος 3β: οι στόχοι των ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι ευρύτεροι και να λαμβάνουν υπόψη τους την παγκόσμια πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πουθενά δεν αναφέρεται ως στόχος ο σχεδιασμός καινοτόμων οργανωτικών δομών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών (παρεμπιπτόντως, παρότι το ΥΠΑΑΤ έχει στην αρμοδιότητά του και τα τρόφιμα, καμία αναφορά δε γίνεται σε αυτά, όσον αφορά τους σκοπούς της έρευνας). Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτού του είδους οι καινοτομίες που τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν οδηγήσει στον κατακλυσμό των ελληνικών σούπερ μάρκετ από εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά.