• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Ερευνητής' | 21 Σεπτεμβρίου 2011, 11:23

    Άρθρο 6, παράγραφος 2: γιατί, σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας να προβλέπονται από το νόμο δυο θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος); Εναλλακτικές προτάσεις: είτε ο Πρόεδρος δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε τα καθήκοντα των δυο αυτών θέσεων (Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου) ανατίθενται στο ίδιο και το αυτό άτομο (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος). Άρθρο 6, παράγραφοι 9 και 10: η περιγραφή της θέσης και των προσόντων, η αναφορά, μόνο σε αυτό το σημείο του νόμου, ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων "μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος" (γιατί, άραγε, ο Δ/νων Σύμβουλος δε μπορεί και αυτός να είναι δημόσιος υπάλληλος;), καθώς και η πρόβλεψη για μηνιαία αντιμισθία, κλπ, κλπ., είναι εξωφρενικές και παραπέμπουν σε πιθανή πρόθεση για φωτογραφική ανάθεση. Άρθρο 6, παράγραφος 7 και Άρθρο 7, παράγραφος 7: Γιατί ενώ τα επιδόματα εορτών και αδείας δε δίνονται σε κανέναν εργαζόμενο πλέον, ο νόμος προβλέπει τέτοια επιδόματα για τον Πρόεδρο και το Δ/ντα Σύμβουλο; Αυτοί θα πρέπει πρώτοι να δίνουν το καλό παράδειγμα! Το ίδιο ισχύει και για τον/την Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας (Άρθρο 7, παράγραφος 10).