• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. Χριστίνα Λίγδα' | 21 Σεπτεμβρίου 2011, 23:56

    Το αρθρο 13 γίνεται επιφανειακή και αποσπασματική αναφορά σε ερευνητικά αντικείμενα και μάλιστα όχι από την πλευρά της έρευνας, αλλά κυρίως από την πλευρά της εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων. Η έρευνα σε θέματα βιοποικιλότητας και αειφόρου ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα και περιλαμβάνει εύρος επιμέρους αντικειμένων. Αυτά τα θέματα δεν μπορούν να εποπτεύονται από ένα Υπουργείο, αλλά από όλα όσα εμπλέκονται (ΥπΑΑΤ, ΥΠΕΚΑ). Χρειάζεται προσοχή στη διατύπωση των άρθρων,δεν μπορεί να γίνεται αναφορά σε ποικιλίες φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, ούτε σε προβολή των πλεονεκτημάτων των φυλών αγροτικών ζώων σε επιδεικτικά αγροκτήματα. Από τα επιμέρους άρθρα του Σχεδίου γίνεται σαφές ότι η συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ με τους οργανισμούς ΟΓΕΕΚΑ, ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ δεν συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και της αγροτικής ανάπτυξης, και ούτε είναι στην κατεύθυνση επίλυσης υφιστάμενών προβλημάτων και αδυναμιων του σημερινού συστήματος, (π.χ. αναδιοργάνωση των Ινστιτούτων και των ερευνητικών πεδίων). Τέλος στο προτεινόμενο Σχέδιο νόμου υπάρχει σύγχυση μεταξύ του ρόλου ενός Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των υπηρεσιών και περιφερειακών δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.