• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΟΓΑΚ' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:01

    Α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 που αναφέρεται στους σκοπούς του Οργανισμού προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: Σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας, προέλευσης και νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Β) Το στοιχείο δ) της παραγράφου 3 προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: Την παραγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και την προστασία της προέλευσης και της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης, όπως επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Με τις προτεινόμενες προσθήκες επιδιώκεται η διασφάλιση και η ταυτοποίηση μέσω πρόσθετων και εξειδικευμένων ελέγχων, της ποιότητας, της προέλευσης και της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ειδικότερα του γάλακτος και του κρέατος.