• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα ερευνητών του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ (ΕΘΙΑΓΕ)' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:57

    Άρθρο 1, παράγραφος 1. Στο άρθρο που αφορά στην έρευνα αναφέρεται και περιλαμβάνεται μόνο η Εθνική Αγροτική Πολιτική και όχι και η Κοινοτική Αγροτική Πολιτική. Αυτό είναι λάθος καθώς θα μπορούσε, εφαρμοζόμενο στενά, να περιορίσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα του FAO, κλπ. από τα οποία εκτός από την απόκτηση προωθημένων γνώσεων και την επίτευξη διεθνούς πρωτοπορίας προκύπτει και εισροή χρημάτων και θέσεις εργασίας για τη χώρα. Επίσης, τίθεται το ερώτημα γιατί εδώ αναγράφεται Αγροτική Πολιτική και στον τίτλο του σχεδίου νόμου «Γεωργικός Οργανισμός», αφού οι λέξεις δεν είναι συνώνυμες; Ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘΙΑΓΕ) Δρ. Αναστάσιος Οικονόμου Δρ. Παναγιώτης Μιχόπουλος Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος Δρ. Ευαγγελία Δασκαλάκου