• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα ερευνητών του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ (ΕΘΙΑΓΕ)' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:28

    Άρθρο 3, παράγραφος 4. Είναι λάθος το ότι μεταξύ των υπουργών που εγκρίνουν το στρατηγικό σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Υπουργός ΠΕΚΑ, καθώς οι αγροτικές δραστηριότητες αφορούν σαφώς το περιβάλλον (και επομένως πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με την ανάπτυξη και προστασία του). Επισημαίνεται ακόμη ότι το πεδίο του ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνει τα προϊόντα της δασοπονίας και στον οργανισμό θα περιλαμβάνονται τα σημερινά ινστιτούτα δασικής έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ ενώ, από την άλλη μεριά, η Δασική Υπηρεσία είναι στην ευθύνη του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η συμμετοχή του λοιπόν στο στρατηγικό σχεδιασμό θα διασφαλίζει μεταξύ των άλλων τη συμβατότητα της παραγωγής προϊόντων δασοπονίας με τη γενικότερη πολιτική της διαχείριση και προστασίας των δασών και θα αποτελεί τρόπο διασύνδεσης της δασικής έρευνας του ΔΗΜΗΤΡΑ με τις ανάγκες του ΥΠΕΚΑ.