• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα ερευνητών του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ (ΕΘΙΑΓΕ)' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:09

    Άρθρο 9, παράγραφοι 3, 4 & 5. Εδώ προβλέπεται ότι στις περιφερειακές Διευθύνσεις θα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β. Αυτό ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην περίπτωση που σε κάποια Περιφερειακή μονάδα (σημερινό Ινστιτούτο ερευνών) προΐσταται ερευνητής Α΄. Πως θα συντονίζεται το διενεργούμενο ερευνητικό έργο κλπ.; Το σημαντικότερο, τι θα συμβεί αν ένας προϊστάμενος μη γνώστης ειδικών θεμάτων της έρευνας φέρει προσκόμματα σε ερευνητικά προγράμματα (με δεδομένο ότι ιδίως σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα απευθείας από την ΕΕ το αντικείμενο έρευνας είναι συχνά πλατύτερο στενών τοπικών ενδιαφερόντων και η συμμετοχή Ελληνικών φορέων έχει σαν παράλληλο αποτέλεσμα τη συμμετοχή στο γενικότερο επιστημονικό γίγνεσθαι και την απόκτηση τεχνογνωσίας).