• Σχόλιο του χρήστη 'Ομάδα ερευνητών του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ (ΕΘΙΑΓΕ)' | 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:55

    Άρθρο 24, παράγραφος 2. Τα προβλεπόμενα εδώ δε διευκολύνουν την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων. Για την έρευνα προτείνεται να ισχύσουν αυτά που ισχύουν σήμερα ή ανάλογα με αυτά που ισχύουν στον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΘΙΑΓΕ, τα οποία είναι δοκιμασμένα και ευέλικτα.